Zarząd Stowarzyszenia Talent – Top włączył się w kwestowania na rzecz odnowy pomnika Powstańców