Zaproszenie
na konferencję

„Wady genetyczne i co dalej”

26 Listopad 2022

w godzinach 10.00-14.00

Sala widowiskowa Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti

Partyzantów 40 w Chełmie

Udział bezpłatny, konieczna wcześniejsza rejestracja

Idea konferencji

 • Zwiększenie świadomości na temat wad genetycznych.
 • Prawidłowe diagnozowanie wad genetycznych.
 • Dobór właściwej terapii oraz współpraca rodzic – szkoła – środowisko.
 • Odpowiednie podejście w nauce przez nauczycieli.

    Dla kogo organizujemy konferencję?

    • Pedagogów szkolnych
    • Pedagogów przedszkolnych
    • Pedagogów specjalnych
    • Pedagogów z poradni psychologiczno-pedagogicznych
    • Dyrektorów szkół
    • Dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych
    • Nauczycieli, pracujących z dziećmi z diagnozą wady genetycznej
    • Terapeutów, wspierających dzieci z wadami genetycznymi

    O wadach genetycznych

    Zespół Downa to zespół wad wrodzonych, wywołany nieprawidłową liczbą chromosomów. Charakteryzujący się m.in. niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim lub średnim oraz cechami dysmorfii, czyli zmian w wyglądzie. Oprócz tego w przebiegu choroby występuje szereg zaburzeń w budowie i funkcjonowaniu organizmu. Osoby dotknięte zespołem Downa mają charakterystyczne fałdy nad powiekami, które sprawiają, że można je łatwo rozpoznać. Choroba zawdzięcza swoją nazwę odkrywcy – lekarz John Langdon Down zidentyfikował ją w 1862 roku.

    Zespół Downa jest trisomią 21. pary chromosomów. Oznacza to, że przy 21. parze jest dodatkowy, trzeci chromosom lub jego fragment.

    Zespół Downa może dotknąć płeć męską jak i żeńską. Nierozdzielenie chromosomów 21. może pojawić się tak samo w komórkach ojcowskich, jak i matczynych. Uszkodzenie występują jednak częściej w komórkach matek, gdyż dłużej dojrzewają niż komórki ojców, więc są bardziej narażone na czynniki szkodliwe.
    Większość osób kojarzy zespół Downa z upośledzeniem umysłowym i charakterystycznym wyglądem, jednak to tylko część objawów, które możemy zaobserwować u osób dotkniętych zespołem Downa. U wszystkich chorych występuje również wrodzony niedobór odporności, co znacznie podnosi częstotliwość występowania różnego rodzaju infekcji. Chorzy wykazują również wiotkość mięśni, co sprawia, że często nie domykają ust i wystawiają język.

    Przy zespole Downa mogą pojawić się również inne nieprawidłowości. Część z nich to jedynie cechy dysmorficzne, które nie pogarszają jakości życia, ale obok nich występują też poważne wady. U chorych mogę pojawić się: wady serca, zaburzenia słuchu, krótkogłowie, hipoplazja zębów, zaćma i inne zaburzenia wzroku, wady układu pokarmowego, celiakia, nieprawidłowości w budowie kośćca, zmiany u układnie płciowo-moczowym, zaburzenia płodności, zaburzenia pracy tarczycy, napady padaczkowe i wiele innych.

    U osób z zespołem Downa często występują również białaczki, ale co ciekawe, chorzy wykazują o wiele mniejszą zapadalność na pozostałe nowotwory złośliwe.
    Średnia długość życia osób z zespołem Downa to w tej chwili 49 lat. Zgon następuje zazwyczaj w wyniku poważnych wad serca.

    Zewnętrzne cechy wskazujące na zespół Downa najbardziej widoczne są na twarzy:

    1. powieki są skośne ustawione w górę;
    2. zmarszczki nakątne;
    3. krótki grzbiet nosa;
    4. jasne plamki na tęczówce oka;
    5. małe hypoplastyczne małżowiny uszu;
    6. zwężony przewód słuchowy zewnętrzny;
    7. krótkie dłonie;
    8. spory odstęp pomiędzy paluchem i drugim palcem u stóp (obustronnie);
    9. bruzda sandałowa na podeszwie;
    10. przebieg linii głównej na dłoniach w sposób poprzeczny.

    26

    Listopad

    2022

    10:00 – 14:00

    Sala widowiskowa Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti

    Partyzantów 40 w Chełmie

    10:00

    Otwarcie Konferencji

    9.30 – 10.30
    Rejestracja uczestników konferencji
    10.00 – 10.15
    Oficjalne rozpoczęcie i powitanie uczestników

    Panel I

    10.15 -10.40
    Profesor dr hab. n. med. Robert Śmigiel genetyk
    Choroby rzadkie: od genów do społeczeństwa a pośrodku człowiek
    10.40 – 11.00
    Psychiatra dr Anna Borkowska
    Skuteczność farmakologii psychiatrycznej w różnych wadach genetycznych lub w różnych zespołach genetycznych
    11.00– 11.20
    Dr hab. Anna Prokopiak
    pedagog specjalny
    Aktywność i uczestniczenie osób z wadami genetycznymi w świadomości społecznej.
    11.20 – 11.40
    Dyrektor MOPRu w Chełmie Anna Szalast
    Jeszcze w zielone gramy – wspólna wędrówka Matki i Syna ze spektrum autyzmu
    11.40 – 12.00
    Pedagog specjalny Teresa Pudłowska
    Znaczenie diagnozy funkcjonalnej w planowaniu terapii i edukacji

    12:00

    12.00 – 12.20
    Przerwa kawowa , rozmowy w kuluarach

    12:20

    Panel II

    12.20– 12.40
    D. n. med. Katarzyna Wojciechowska
    Czy łatwo jest postawić diagnozę
    zespołu genetycznego?
    12.40- 13.00
    Psychiatra dr Maja Krefft
    Zdrowie psychiczne pacjentów
    z wadą genetyczną
    13.00 – 13.40
    Przemysław Kossakowski
    dziennikarz, podróżnik i pedagog specjalny
    Terapia dorosłych osób z zespołem Downa

    13.40 – 14.00
    Podsumowanie konferencji i zakończenie

    Dołącz do konferencji

    l

    Udział w konferencji jest bezpłatny

    Aby dołączyć, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

    Uwaga!

    Liczba miejsc na konferencję jest ograniczona.

    Wypełnij poniższy formularz!

    Sprawozdanie z konferencji „ WADY GENETYCZNE I CO DALEJ?”:

    Współorganizatorzy konferencji

    Szkoła Arka Nasz Dom

    Szkoła Arka

    Arka Przyszłości

    Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti

    MOPR Chełm

    Patronat Honorowy

    Prezydent Miasta Chełm

    Wójt Gminy Chełm

    Kurator Oświaty w Lublinie

    Patronat medialny

    Sponsorzy

    LEP-GAR
    Pracownia Garncarska
    SEBASTIAN KOZŁOWSKI

    Konferencja powstała przy współpracy ze Stowarzyszeniem 22Q11 POLSKA oraz agencją reklamy BDM-IT Studio reklamy

    Dziękujemy!

    Telefon

    501 568 408
    Prezes Małgorzata Eitler

    737 761 358
    V-ce Prezes Beata Witamborska

    Email

    kontakt@talent-top.pl

    Adres

    ul. Majowa 37,
    22-100 Pokrówka